• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
 immunohistochemistry
Antigens

Feline infectious peritonitis (FIP, fip)

 feline infectious peritonitis virus  Cat - Feline tissue  ABC-peroxidase complex, immunohistochemistry

Immunohistochemical staining of the dry form of feline infectious peritonitis. Severe positivity of coronaviruses within macrophages at the site of pyogranulomatous inflammation.
Feline infectious peritonitis virus, coronavirus, fip virus, FIP
Cat - Feline tissue ABC-peroxidase complex, immunohistochemistry

Kedilerin enfeksiyöz peritonitisi hastalığının kuru formunun immunohistokimyasal boyaması. pyögranülomatöz yangı sahasında makrofajlar içinde şiddetli koronavirus (coronavirus) pozitifliği.

Feline infectious peritonitis virus, coronavirus, fip  virus, FIP 
Cat - Feline tissue  ABC-peroxidase complex, immunohistochemistry


Neutrophilic pleural effusion; severe positivity of coronaviruses in large number of macrophages. Feline infectious peritonitis virus, coronavirus, fip virus, FIP

Nötrofilik plöral efüzyon;  çok sayıda makrofaj içinde şiddetli koronavirus (coronavirus) pozitifliği. Feline infectious peritonitis virus, coronavirus, fip  virus, FIP Cerebrospinal fluid (CSF) coronavirus positive macrophages in neutrophilic pleocytosis. Feline infectious peritonitis virus, coronavirus, fip virus, FIP

Beyin Omurilik Sıvısı (BOS, CSF, Cerebrespinal fluid) nötrofilik pleositozis içinde  koronavirus (coronavirus) pozitif makrofajlar. Feline infectious peritonitis virus, coronavirus, fip  virus, FIP 

 

Important note:

Immunocytochemical/immunohistochemical tests are the gold standard tests for the diagnosis of feline infectious peritonitis disease (FIP) in cats. The sampling method varies according to the clinical forms (dry, wet or mixed) found in cats.

From effusions and CSF

Diagnosis is made by finding viruses in macrophages by performing immunocytochemistry from thoracic and abdominal effusion and cerebrospinal fluid (CSF) samples.

In the dry form, the diagnosis is made by taking biopsy from granulomatous lesions in affected organs. The results were obtained by the finding of viruses in the macrophages residing in the pyogranulomatous lesions in the affected organs.Önemli Not:

Kedilerin enfeksiyöz peritonitis hastalığı (fip) teşhisinde immunositokimyasal/immunohistokimyasal  testler gold standarttır. Örnek alma yöntemi kuru form, yaş form veya karışık form klinik bulguları gösteren hastalara göre değişiklik gösterir. 

Efüzyonlardan ve BOS'tan

Torakal ve abdominal efzüyon  ile  beyin-omurilik sıvısı (BOS) örneklerinden immunositokimya yapılarak makrofajlar içinde virus tespiti ile  teşhis konulmaktadır. 

Kuru formda ise şüpheli organlardaki granülomatöz lezyonlardan biyopsi alınarak teşhis konulmaktadır. Fip'in  pyögranülomatöz lezyonunda makrofajlar içindeki virus tespiti yapılarak sonuç elde edilir.  

İrtibat için: fbozkurt@gmail.com

Double immunohistochemistry
Time
Visitors
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam22
Toplam Ziyaret49182